Mở rộng đối tượng khán giả của bạn trên TikTok bằng tính năng Quảng bá

Lựa chọn nội dung


Quảng bá trên TikTok là gì?  •  Truy cập trang Quảng bá của bạn  •  Thiết lập video Quảng bá  •  Xem thông tin về video của bạn
Quảng bá trên TikTok là gì?


Quảng bá là công cụ quảng cáo mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng TikTok để hỗ trợ bạn thu hút thêm nhiều người khám phá video của bạn, hướng dẫn thêm nhiều người truy cập trang web của bạn và giúp bạn cải thiện cơ hội có thêm follower. Điều này có nghĩa là video của bạn sẽ được hiển thị như quảng cáo trong thời gian bạn quảng bá video của mình.

Tính năng Quảng bá cho phép bạn theo dõi các thông tin cơ bản trên video của mình. Các thông tin này là kết quả thu được từ chiến dịch Quảng bá của bạn, chẳng hạn như:
•  Số lượt xem video của bạn.
•  Số lượt thích, bình luận và chia sẻ video của bạn.
•  Số người truy cập liên kết đến trang web của bạn.
•  Thông tin nhân khẩu học của những người tương tác với video của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng Quảng bá, hãy lưu ý rằng:
•  Tính năng Quảng bá chỉ có sẵn cho các video công khai.
•  Bạn chỉ có thể quảng bá các video sử dụng âm thanh gốc hoặc âm thanh có thể được dùng nhằm mục đích thương mại.
  ༚  Thư viện nhạc thương mại là thư viện của chúng tôi với hơn 1.000.000 bản nhạc và âm thanh thương mại có thể dùng cho video Quảng bá của bạn.
•  Bạn sẽ nhìn thấy chi phí sử dụng Quảng bá trong khi thiết lập tính năng này. Mức phí sẽ hiển thị theo đồng nội tệ (Android) hoặc dưới dạng điểm có thể nạp thêm (iOS).
•  Tính năng Quảng bá chỉ là công cụ giúp video của bạn hiển thị với nhiều người hơn. Để tìm hiểu cách tạo video giúp bạn kết nối với đối tượng khán giả của mình và trau dồi năng lực nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, hãy truy cập Cổng thông tin dành cho nhà sáng tạo của chúng tôi.

Để sử dụng tính năng Quảng bá, bạn phải:
•  Đủ 18 tuổi trở lên.
•  Đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Quảng bá và xác nhận đã đọc Chính sách quyền riêng tư của TikTok.
•  Là nhà sáng tạo hoặc sử dụng tài khoản doanh nghiệp. Tài khoản của Chính phủ, Chính trị gia và Đảng phái chính trị (GPPPA) không đủ điều kiện để sử dụng công cụ Quảng bá. Để biết thêm thông tin về GPPPA, hãy đọc chính sách mới nhất của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các chiến lược nội dung khác dành cho nhà sáng tạo trong Cổng thông tin dành cho nhà sáng tạo của chúng tôi.


Truy cập trang Quảng bá của bạn


Bạn có thể truy cập công cụ Quảng bá theo một số cách khác nhau: từ Công cụ dành cho nhà sáng tạo, từ video TikTok hoặc từ Bộ công cụ dành cho doanh nghiệp.

Từ Công cụ dành cho nhà sáng tạo:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo, sau đó nhấn vào Quảng bá.

Từ video TikTok mà bạn muốn quảng bá:
1. Từ video bạn muốn quảng bá, nhấn vào nút Hành động khác.
2. Nhấn vào Quảng bá.

Trên Tài khoản doanh nghiệp, từ Bộ công cụ dành cho doanh nghiệp:
1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào nút Menu ở phía trên.
2. Nhấn vào Bộ công cụ dành cho doanh nghiệp.
3. Nhấn vào Quảng bá.


Thiết lập video Quảng bá


Sau khi chọn Quảng bá trong phần thiết lập, bây giờ bạn có thể thiết lập video Quảng bá của mình.
1. Trên trang Quảng bá, nhấn vào video bạn muốn quảng bá.
Lưu ý: bạn chỉ có thể quảng bá video công khai.
2. Chọn một mục tiêu để quảng bá video của bạn, sau đó nhấn vào Tiếp theo ở phía dưới cùng.
3. Nếu bạn chọn Tăng lượt truy cập trang web, bạn phải nhập URL trang web của bạn và chọn nút hành động cho trang đó (ví dụ: Tìm hiểu thêm, Mua sắm ngay hoặc Đăng ký). Sau đó, nhấn Lưu. 4. Nhấn vào vòng tròn bên cạnh đối tượng khán giả mà bạn muốn tiếp cận rồi nhấn Tiếp theo. Bạn có thể chọn trong số các lựa chọn:
  ༚  Tự động. Chọn mục này tức là TikTok sẽ chọn đối tượng khán giả cho bạn.
  ༚  Tùy chỉnh. Bạn có thể chọn giới tính, phạm vi độ tuổi và sở thích của đối tượng khán giả bạn muốn tiếp cận.
5. Thiết lập ngân sách và thời lượng của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
6. Thêm thông tin thanh toán của bạn (Android) hoặc nạp thêm xu (iPhone).
7. Nhấn vào Bắt đầu quảng bá.


Xem thông tin về video của bạn


Sau khi thiết lập video Quảng bá, bạn có thể sử dụng trang Chi tiết Quảng bá của mình để tìm hiểu hiệu suất hiện tại của video. Bạn sẽ có quyền truy cập các thông tin về video của mình trong khi video Quảng bá đang chạy và sau khi video kết thúc.

Trang chi tiết Quảng bá của bạn
Trang chi tiết Quảng bá của bạn hiển thị cho bạn các thông tin trên video của mình, bao gồm:
•  Trạng thái video của bạn (đang chờ xét duyệt, đang hoạt động, bị tạm dừng hoặc bị từ chối).
•  Số tiền bạn đã chi tiêu và thời gian chương trình quảng bá diễn ra trong bao lâu.
•  Số lượt xem video.
•  Số lượt nhấp vào liên kết (nếu bạn chọn quảng bá trang web của mình).
•  Số lượt thích, bình luận và chia sẻ.
•  Tỉ lệ độ tuổi và giới tính.

Cách truy cập trang chi tiết Quảng bá của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo, rồi sau đó nhấn Quảng bá.
4. Trên màn hình Quảng bá, nhấn vào Xem chi tiết.

Trang này có hữu ích không?