Xem video trong danh sách phát

Danh sách phát cho Nhà sáng tạo là tính năng trên TikTok cho phép nhà sáng tạo phân loại các video công khai của họ vào danh sách phát và giúp người xem có cơ hội xem một loạt video phù hợp với họ một cách dễ dàng hơn.

Lưu ý: Hiện tại, tính năng tạo danh sách phát không có sẵn với tất cả mọi người.


Xem video trong danh sách phát từ một video


Trong khi xem một video, bạn có thể thấy Danh sách phát ở cuối video đó. Điều đó có nghĩa là video này nằm trong danh sách phát và bạn có thể xem tất cả các video có liên quan.
1. Trong ứng dụng TikTok của bạn, hãy nhấn vào Danh sách phát ở cuối video.
2. Nhấn vào bất kỳ video nào trong danh sách phát để bắt đầu xem.
3. Bạn có thể cuộn lên hoặc xuống để xem thêm nhiều video trong danh sách phát.
Lưu ý: Nhà sáng tạo có thể thay đổi thứ tự video trong danh sách phát.


Xem danh sách phát từ hồ sơ của một người


Nếu bạn truy cập hồ sơ của một người nào đó, bạn sẽ thấy danh sách phát của họ ở đầu tab video.
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy đi đến hồ sơ của một nhà sáng tạo có danh sách phát.
2. Trong tab Video, hãy nhấn vào danh sách phát để bắt đầu phát.
3. Từ đây, bạn có thể
    • Nhấn vào Danh sách phát ở cuối video để xem các video còn lại trong danh sách phát.
    • Cuộn lên hoặc xuống để xem thêm nhiều video trong danh sách phát.

Trang này có hữu ích không?