Khám phá & tìm kiếm

Khám phá là gì?


Sử dụng chức năng Khám phá để tìm kiếm và khám phá các nội dung đa dạng trong cộng đồng TikTok. Trong bảng tin này, bạn sẽ tìm thấy các video, hashtag, tác giả thịnh hành và nội dung được tài trợ.

Lưu ý: Một số video đầu tiên trên trang hashtag là video bắt đầu xu hướng và các video phổ biến khác liên quan đến hashtag đang thịnh hành.Tìm kiếm bằng cách nào?


Cách tìm kiếm video, âm thanh, hashtag hoặc tác giả cụ thể:

1. Nhấn vào biểu tượng
Khám phá ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Tìm kiếm video hoặc loại nội dung cụ thể trong thanh tìm kiếm nằm ở phía trên cùng của trang. Hãy nhập thông tin chi tiết nhất có thể.
3. Kết quả sẽ hiển thị trên tab
Hàng đầu.
4. Khám phá nội dung liên quan trên các tab tìm kiếm khác.

Bài viết này có hữu ích không?