Khám phá & tìm kiếm

Khám phá là gì?


Khám phá là một trang trên TikTok cho phép bạn tìm kiếm và khám phá các nội dung đa dạng trong Cộng đồng TikTok. Trong bảng tin này, bạn sẽ tìm thấy các video thịnh hành, hashtag, nhà sáng tạo và nội dung được tài trợ.

Lưu ý: Một số người dùng sẽ nhìn thấy Tab bạn bè thay vì tab Khám phá.


Cách tìm trang Khám phá


1. Nhấn vào Khám phá ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Dùng thanh tìm kiếm ở phía trên đầu để tìm nội dung cụ thể hoặc khám phá các video thịnh hành, hashtag, nhà sáng tạo và nội dung được tài trợ ở bên dưới.

Cách tìm kiếm trên TikTok


Cách tìm kiếm người dùng, video, âm thanh, LIVE và hashtag:
1. Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở phía trên bên phải của màn hình.
2. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm vào thanh tìm kiếm rồi nhấn vào Tìm kiếm. Hãy cung cấp thông tin chi tiết nhất có thể. Ví dụ: bạn có thể nhập tên của nội dung hoặc TikTok ID của nhà sáng tạo.
3. Những kết quả phù hợp nhất sẽ hiển thị ở tab Trên cùng.
4. Khám phá các tab tìm kiếm khác—Người dùng, Video, Âm thanh, LIVE và Hashtag—cho các nội dung liên quan.
Lưu ý: Phần đầu trang hashtag hiển thị những video thịnh hành nhất, rồi sau đó đến những video phổ biến khác liên quan đến hashtag thịnh hành.
Trang này có hữu ích không?