Tab bạn bè

Tab bạn bè trên TikTok là gì?


Tab bạn bè là bảng tin cá nhân hóa dành riêng cho các video từ bạn bè của bạn. Bảng tin này bao gồm nội dung từ những follower mà bạn cũng follow lại họ và các tài khoản được đề xuất khác từ Cộng đồng TikTok.

Lưu ý: Một số người dùng sẽ nhìn thấy trang Khám phá thay vì trang Bạn bè.


Cách tìm thêm nhiều bạn bè trên TikTok


Nếu bạn đã xem tất cả video của bạn bè, bạn có thể quay về bảng tin Dành cho bạn hoặc lựa chọn tìm thêm nhiều bạn bè cũng có những mối quan tâm tương tự và mời người khác tham gia TikTok. Tùy vào thông tin mà bạn chọn chia sẻ với TikTok, chúng tôi có thể hiển thị tài khoản được đề xuất cho bạn vì tài khoản đó thuộc về một người trong danh bạ điện thoại của bạn hoặc các bạn là bạn bè trên Facebook.

Cách kết nối với nhiều bạn bè hơn:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
5. Nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở bên cạnh mục Đồng bộ danh bạ hoặc Đồng bộ bạn bè trên Facebook để bật hoặc tắt và thay đổi cách thức TikTok đề xuất tài khoản cho bạn. Bạn cũng có thể xóa các danh bạ đã đồng bộ trước đó.

Trang này có hữu ích không?