Tri ân tác giả của video

Truy cập nhanh một mục


Giới thiệu về tri ân một nhà sáng tạo hoặc tác giả của video trên TikTok  •   Cách tri ân tác giả của một video trên TikTok  •  Cách tri ân nhà sáng tạo trong video TikTok của bạn  •  Cách tri ân sau khi đăng video TikTok 


Giới thiệu về tri ân một nhà sáng tạo hoặc tác giả của video trên TikTok


Nếu bạn đăng một video lấy cảm hứng từ một nhà sáng tạo khác hoặc có liên quan đến một nhà sáng tạo khác, bạn có thể nhắc đến video hoặc nhà sáng tạo đó trong phần mô tả hoặc bình luận của video để tri ân nhà sáng tạo đó. Điều này cho phép cộng đồng ghi nhận và vinh danh nội dung của những nhà sáng tạo là "cha đẻ" của các xu hướng gốc hoặc nội dung gốc.


Cách tri ân tác giả của một video trên TikTok


Cách tri ân tác giả của một video trên TikTok:
1. Trên màn hình Đăng, nhấn vào Video.
2. Chọn video mà bạn muốn tri ân tác giả từ tab Âm thanh, Đã đăng, Đã thích, hoặc mục Yêu thích rồi nhấn vào Xác nhận. Ngoài ra, bạn cũng có thể sao chép và dán URL video vào phần mô tả bài đăng của bạn.
3. Viết mô tả, điều chỉnh cài đặt video, rồi nhấn vào Đăng.
Video đã chọn sẽ xuất hiện trong phần mô tả bài đăng và nhà sáng tạo sẽ nhận được thông báo.
Lưu ý: Bạn có thể tri ân tối đa 3 video.


Cách tri ân nhà sáng tạo trong video TikTok của bạn


Cách tri ân ai đó trên TikTok:
1. Trên màn hình Đăng, nhấn vào Nhắc đến.
2. Nhập tên hoặc tên người dùng của nhà sáng tạo vào trường tìm kiếm hoặc cuộn để chọn nhà sáng tạo từ danh sách Bạn bèĐang follow của bạn.
3. Viết mô tả, điều chỉnh cài đặt video, rồi nhấn vào Đăng.
Nhà sáng tạo sẽ được nhắc đến trong phần mô tả bài đăng và họ sẽ nhận được thông báo.


Cách tri ân sau khi đăng video TikTok


Nếu bạn đã đăng một video và muốn tri ân nhà sáng tạo, bạn có thể nhắc đến nhà sáng tạo đó trong một bình luận.

Cách tri ân trong bình luận:
1. Nhấn vào biểu tượng bình luận trên video của bạn.
2. Trong trường bình luận, nhấn vào biểu tượng @ để tìm kiếm và gắn thẻ nhà sáng tạo.
3. Nhấn vào biểu tượng đăng.
4. Nhấn và giữ bình luận, sau đó nhấn vào Ghim bình luận. Bình luận của bạn sẽ được ghim lên đầu.
Nhà sáng tạo sẽ được nhắc đến trong bình luận và họ sẽ nhận được thông báo.

Nếu bạn đã được xác minh, bạn sẽ mất huy hiệu xác minh này khi thay đổi tên người dùng. Vui lòng liên hệ Hỗ trợ qua mục Báo cáo vấn đề nếu bạn là tài khoản đã xác minh và muốn thay đổi tên người dùng của mình.


Trang này có hữu ích không?