Không có ai xem video của tôi

Có thể bạn băn khoăn về tác động được tạo ra từ thời gian, niềm đam mê và sự cống hiến mà bạn đặt vào video của mình. Chúng tôi đã xây dựng TikTok Analytics để bạn có thể theo dõi hiệu suất và đo lường phạm vi tiếp cận cũng như tác động của các video.

Tìm hiểu thêm

Trang này có hữu ích không?