Duet, Stitch và các tính năng sáng tạo khác

Lựa chọn nội dung

Tạo video Duet
  •  Cài đặt Duet  •  Sử dụng MV

Tạo video Duet


Tạo video TikTok cùng bạn bè bằng tính năng Duet.

Cách tạo video Duet:

1. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ ở phía dưới cùng của bảng bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng
Duet.
3. Bắt đầu quay cùng với video đã chọn!

Lưu ý: Không phải tất cả video đều bật duet. Xin lưu ý rằng nếu người dùng cho phép duet nhưng sau đó yêu cầu xóa bản duet sử dụng video của họ, thì bản duet của bạn có thể sẽ bị gỡ bỏ. Bạn có thể lưu trước bản sao nội dung của chính mình.


Cài đặt Duet


Cách thay đổi cài đặt Duet mặc định:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Đi đến mục
Quyền riêng tư.
4. Nhấn vào
Ai có thể Duet với video của bạn.
5. Chọn một cài đặt.

Cách thay đổi cài đặt Duet cho một video:

1. Đi đến video.
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Đi đến mục
Cài đặt quyền riêng tư.
4. Bật hoặc tắt
Cho phép Duet.

Lưu ý: Nếu ban đầu bạn cho phép duet đối với một video bạn đăng nhưng sau đó tắt tính năng này, mọi bản duet đã thực hiện trong thời gian bạn cho phép duet vẫn sẽ được giữ nguyên trên TikTok.

Để thực hiện báo cáo hoặc yêu cầu về quyền riêng tư,
vui lòng truy cập.


Sử dụng MV


Cách tạo MV:

1. Nhấn vào biểu tượng
+ ở phía dưới cùng màn hình để tạo video.
2. Chọn
MV trong các tùy chọn dưới cùng.
3. Chọn một mẫu ảnh.
4. Nhấn vào
Chọn ảnh.

Bài viết này có hữu ích không?