TikTok Now

Truy cập nhanh một mục


TikTok Now là gì?  •  Giới thiệu về ứng dụng TikTok Now  •  Cách đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng TikTok Now  •  Cách đăng bài đăng TikTok Now  •  Tìm kiếm bài đăng TikTok Now ở đâu  •  Cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho bài đăng TikTok Now  •  Cách xóa bài đăng TikTok Now. •  Cách tìm thêm nhiều bạn bè trên TikTok Now  •  Cách bật hoặc tắt thông báo TikTok Now


TikTok Now là gì?


TikTok Now mời bạn và bạn bè ghi lại những khoảnh khắc thường nhật thông qua cả camera trước và camera sau trên thiết bị của bạn. Bạn sẽ nhận được một lời nhắc hằng ngày vào cùng thời điểm với bạn bè, lời nhắc này động viên bạn quay một video dài 10 giây hoặc chụp một bức ảnh tĩnh để chia sẻ với bạn bè của mình.

Một số điều cần biết về TikTok Now:
•  TikTok Now hoạt động trên cả ứng dụng TikTok và ứng dụng TikTok Now. Tùy vào khu vực của bạn, bạn có thể có quyền truy cập vào ứng dụng TikTok Now trong TikTok, ứng dụng TikTok Now độc lập hoặc truy cập vào cả hai ứng dụng này.
•  Bạn chỉ có thể xem bài đăng TikTok Now của bạn bè trong ngày hiện tại sau khi bạn đăng bài TikTok Now.
•  Bạn có thể truy cập các bài đăng TikTok Now trước đây của mình, nhưng không thể xem bài đăng TikTok Now của bạn bè vào bất kỳ ngày nào trước đó.
•  Bạn phải đủ 13 tuổi trở lên (hoặc 14 tuổi nếu ở Hàn Quốc và Indonesia) thì mới đủ điều kiện sử dụng TikTok Now.
•  Người dùng đủ 18 tuổi trở lên sẽ có khoảng thời gian 3 phút để tạo bài đăng TikTok Now. 


Giới thiệu về ứng dụng TikTok Now


TikTok Now là ứng dụng độc lập, có các chức năng TikTok Now chính giống như ứng dụng TikTok. Ứng dụng này có thể dùng riêng hoặc dùng kết hợp với ứng dụng TikTok. Tài khoản TikTok của bạn được liên kết với ứng dụng TikTok Now để bạn có thể đăng nhập và điều hướng giữa hai ứng dụng, sử dụng chính các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp khi tạo tài khoản. Xin lưu ý rằng bạn không phải tải ứng dụng TikTok về để dùng ứng dụng TikTok Now, nhưng bạn phải tạo một tài khoản TikTok.

Bạn có thể tải ứng dụng TikTok Now về từ App Store hoặc Google Play. 


Cách đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng TikTok Now


Để đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng TikTok Now:
1. Tải ứng dụng TikTok Now về từ Google Play hoặc App Store.
2. Mở ứng dụng.
3. Từ đây:
   ༚  Bạn có thể tạo một tài khoản để dùng cho cả TikTok và TikTok Now. Nhấn vào Đăng ký ở phía dưới màn hình và làm theo hướng dẫn được cung cấp để tạo tài khoản TikTok.
   ༚  Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản TikTok hiện có. Nhấn vào nút Bắt đầu với nếu bạn muốn dùng tài khoản mà bạn hiện đang đăng nhập, hoặc Tài khoản TikTok khác nếu bạn muốn đăng nhập bằng một tài khoản khác. 


Cách đăng bài đăng TikTok Now


Để đăng bài đăng TikTok Now:
1. Nhấn vào thông báo TikTok Now hằng ngày, hoặc:
   ༚  Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào lời nhắc trong bảng tin Now.
Lưu ý: Một số người dùng sẽ có quyền truy cập vào Now từ Tab bạn bè.
   ༚  Trong ứng dụng TikTok Now, nhấn vào lời nhắc trong bảng tin Bạn bè.
2. Chụp ảnh hoặc quay video. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng camera, bạn sẽ được nhắc cấp quyền truy cập vào camera và micrô. Hãy nhớ rằng bạn phải sử dụng cả camera trước và sau, đồng thời, bạn có 3 phút (nếu bạn đủ 18 tuổi trở lên) để chụp ảnh hoặc quay video.
3. Xem lại ảnh hoặc video. Bạn có thể chọn xóa và chụp ảnh hoặc quay video lại. Đồng hồ đếm giờ sẽ vẫn chạy trong thời gian này.
4. Nhấn vào nút Đăng.
Bài đăng TikTok Now của bạn sẽ xuất hiện trong bảng tin Now thuộc ứng dụng TikTok hoặc bảng tin Bạn bè thuộc ứng dụng TikTok Now và bạn bè của bạn sẽ nhận được thông báo.

Xin lưu ý:
•  Bạn vẫn có thể đăng bài đăng TikTok Now sau khoảng thời gian 3 phút. Những bài đăng TikTok Now được đăng sau khoảng thời gian 3 phút sẽ được đánh dấu là đăng muộn.
•  Bạn có thể tắt thông báo nếu bạn không muốn nhận thông báo hằng ngày từ TikTok Now.


Tìm kiếm bài đăng TikTok Now ở đâu


Bạn có thể xem bài đăng TikTok Now ở những khu vực sau:

Ứng dụng TikTok
•  Bảng tin Now:  Tất cả những người đăng bài đăng TikTok Now – là những người follow bạn và bạn cũng follow lại họ, và các tài khoản được đề xuất khác (nếu đủ 18 tuổi trở lên) từ Cộng đồng TikTok sẽ xuất hiện tại đây.
Lưu ý: Một số người dùng sẽ có quyền truy cập vào Now từ Tab Bạn bè.
•  Kỷ niệm: Hiển thị các bài đăng TikTok Now hiện tại và trước đây. Chỉ mình bạn mới có quyền truy cập các bài đăng TikTok Now trước đây của mình.

Ứng dụng TikTok Now
•  Bảng tin Bạn bè:  Tất cả những người đăng bài đăng TikTok Now – là những người follow bạn và bạn cũng follow lại họ, và các tài khoản được đề xuất khác từ Cộng đồng TikTok sẽ xuất hiện tại đây.
•  Bảng tin Khám phá: Tất cả những nhà sáng tạo TikTok (từ 18 tuổi trở lên) đăng bài đăng TikTok Now công khai trong khu vực của bạn sẽ xuất hiện tại đây.
•  Kỷ niệm: Hiển thị các bài đăng TikTok Now hiện tại và trước đây. Chỉ mình bạn mới có quyền truy cập các bài đăng TikTok Now trước đây của mình.
Lưu ý: Bạn sẽ cần đăng bài đăng TikTok Now của mình trước khi có thể xem bài đăng TikTok Now của người khác trong cùng ngày hôm đó. Trước khi bạn đăng bài, các bài đăng TikTok Now của người khác sẽ xuất hiện ở dạng mờ. 


Cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho bài đăng TikTok Now


Để thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho bài đăng TikTok Now:
1. Trên màn hình Đăng, nhấn vào Bạn bè có thể xem.
2. Chọn người mà bạn muốn cho phép họ xem bài đăng TikTok Now của bạn. Xin lưu ý rằng họ vẫn cần đăng bài đăng TikTok Now của họ cho ngày hôm đó trước khi có thể xem bài đăng của bạn. Trước khi họ đăng bài, bài đăng TikTok Now của bạn sẽ xuất hiện ở dạng mờ.
   ༚  Bạn bè: Tất cả những người follow bạn và bạn cũng follow lại họ đều có thể xem bài đăng TikTok Now của bạn.
   ༚  Follower (chỉ áp dụng với tài khoản riêng tư): Tất cả những người follow bạn đều có thể xem bài đăng TikTok Now của bạn.
   ༚  Mọi người (chỉ áp dụng với tài khoản công khai): Bất kỳ ai ở trong cùng khu vực với bạn đều có thể xem bài đăng TikTok Now của bạn. Xin lưu ý rằng những người không follow bạn hoặc bạn không follow lại họ không thể bình luận hoặc tương tác với bài đăng TikTok Now.
Lưu ý: Những cài đặt quyền riêng tư này chỉ khả dụng trong ứng dụng TikTok Now. Chỉ bạn bè của bạn mới có thể xem bài đăng TikTok Now trong ứng dụng TikTok. 


Cách xóa bài đăng TikTok Now


Trong ứng dụng TikTok:
1. Nhấn vào nút Chia sẻ ở phía trên bài đăng TikTok Now.
2. Nhấn vào Xóa.
3. Nhấn vào Xóa để xác nhận.

Trong ứng dụng TikTok Now:
1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía dưới.
2. Đi đến bài đăng TikTok Now bạn muốn xóa.
3. Nhấn vào nút Tùy chọn khác ở phía trên bài đăng TikTok Now.
4. Nhấn vào Xóa


Cách tìm thêm nhiều bạn bè trên TikTok Now


Bạn có thể tìm thêm nhiều bạn bè cũng có những mối quan tâm tương tự với bạn và mời người khác tham gia TikTok.
Tùy vào thông tin mà bạn chọn chia sẻ với TikTok, chúng tôi có thể hiển thị tài khoản được đề xuất cho bạn nếu tài khoản đó thuộc về một người nào đó có số điện thoại trong danh bạ điện thoại của bạn hoặc người mà bạn kết bạn trên Facebook, đồng thời, bạn và người đó đã chọn bật cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook. Ngoài ra, những tài khoản follow bạn cũng có thể hiển thị trên bảng tin Now của bạn. Bạn có thể lựa chọn follow lại những tài khoản này để xem bài đăng TikTok Now của họ.

Cách kết nối với nhiều bạn bè hơn trên ứng dụng TikTok:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
5. Bật hoặc tắt cài đặt Đồng bộ hóa danh bạ hoặc Đồng bộ hóa bạn bè trên Facebook để thay đổi cách thức TikTok đề xuất tài khoản cho bạn. Bạn cũng có thể xóa các danh bạ đã đồng bộ trước đó.
Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Tìm bạn bè ở phía trên hồ sơ, bảng tin Now và bảng tin Bạn bè để tìm người trong danh bạ điện thoại và bạn bè trên Facebook, mời bạn bè tham gia TikTok và follow những tài khoản được đề xuất.

Cách kết nối với nhiều bạn bè hơn trên ứng dụng TikTok Now:
1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
4. Bật hoặc tắt cài đặt Đồng bộ hóa danh bạ hoặc Đồng bộ hóa bạn bè trên Facebook để thay đổi cách thức TikTok đề xuất tài khoản cho bạn.
Hoặc:
1. Nhấn vào nút Thêm bạn bè ở phía dưới.
2. Chọn một phương thức kết nối với bạn bè. 


Cách bật hoặc tắt thông báo TikTok Now


Trong ứng dụng TikTok:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Thông báo đẩy.
5. Bật hoặc tắt cài đặt Thông báo hằng ngày.

Trong ứng dụng TikTok Now:
1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Thông báo đẩy.
4. Bật hoặc tắt cài đặt Thông báo hằng ngày.


Trang này có hữu ích không?