รายงาน TikTok Now

หากคุณเห็น TikTok Now ที่คุณเชื่อว่าละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรา โปรดรายงานให้เราทราบ 

วิธีการรายงาน TikTok Now มีดังนี้
1. ไปที่ TikTok Now ที่คุณต้องการรายงาน
2. แตะปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ที่ด้านบนของ TikTok Now
3. เลือก รายงาน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเราเพื่อรายงานเนื้อหาบน TikTok ได้ด้วย


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่