Toegankelijkheid

Naar een onderdeel springen


Automatische ondertitels  •  Tekst-naar-spraak  •  Lichtgevoeligheid  •  Geanimeerde miniaturen 


Automatische ondertitels

Automatische ondertitels


Zo gebruik je automatische ondertitels als je een video maakt:

1. Tik op + onderin het scherm om een video te maken.
2. Neem een video op of upload er een en ga vervolgens naar het bewerkingsscherm.
3. Tik op 
Ondertitels rechts in het scherm.
4. Als je voor het eerst automatische ondertitels gebruikt, schakel de functie dan in door je ervoor aan te melden.
5. Het spraakgeluid van je video wordt dan automatisch omgezet in tekst.
6. Nadat de ondertitels zijn gegenereerd, kun je voordat je op
Gereed tikt, elke regel tekst afspelen en bewerken.
7. Bij het publiceren kun je kiezen om de video op te slaan op je apparaat met of zonder ondertitels.


Tekst-naar-spraak


Tekst-naar-spraak toevoegen aan je video's


Zo gebruik je tekst-naar-spraak als je een video maakt:
1. Tik op + onderin het scherm om een video te maken.
2. Neem een video op of upload er een en ga vervolgens naar het bewerkingsscherm.
3. Tik op
Tekst onderin het scherm en voer vervolgens de tekst in die je wilt toevoegen aan je video.
4. Tik op de regel tekst die je hardop wilt laten voorlezen en selecteer vervolgens
Tekst-naar-spraak.


Lichtgevoeligheid

Schakelaar lichtgevoelige epilepsie en waarschuwing


De schakelaar en waarschuwing voor lichtgevoelige epilepsie zijn bedoeld om mensen te beschermen die gevoelig kunnen zijn voor sommige creatieve effecten van TikTok. Je kunt ervoor kiezen om video's uit te filteren die TikTok-effecten bevatten die visuele gevoeligheid kunnen veroorzaken.

Zo meld je je af bij Voor jou of Volgend:
1. Je krijgt een
waarschuwing  te zien die zegt: "Deze video bevat lichtflitsen die een aanval kunnen veroorzaken bij mensen met een visuele gevoeligheid. Als je deze video overslaat, verwijderen we lichtgevoelige video's."
2. Kies
Video bekijken om video's met deze effecten te blijven zien of kies Alles overslaan om je af te melden.

Zo beheer je de functie vanuit Instellingen en privacy:
1. Tik rechtsonder op
Profiel.
2. Tik op het 
3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Ga naar Toegankelijkheid.
5. Schakel
Lichtgevoelige video's verwijderen in of uit.


Geanimeerde miniaturen


Geanimeerde miniaturen beheren

Afhankelijk van je toegankelijkheidsbehoeften of visuele voorkeuren kunnen videominiaturen geanimeerd of statisch zijn.
Geanimeerde miniaturen in- of uitschakelen:
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het 3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Ga naar Toegankelijkheid.
5. Schakel Geanimeerde miniatuur in of uit.


Was dit nuttig?