Directe berichten

Naar een onderdeel springen


Wat zijn directe berichten op TikTok?  •  Je directe berichten bekijken  •  Een direct bericht sturen  •  Content delen via een direct bericht  •  Directe berichten beheren  •  Privacyinstellingen voor directe berichten beheren  •  Leesbevestigingen in- of uitschakelen  •  Gemarkeerde of gemelde directe berichten

Wat zijn directe berichten op TikTok?


Met directe berichten of DM kun je berichten sturen en ontvangen op TikTok.

Enkele dingen die je moet weten over directe berichten:
• Directe berichten op TikTok zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde accounthouders van 16 jaar en ouder. Ouders en verzorgers van gebruikers van 16 tot 18 jaar kunnen beperkingen op deze functie instellen via Gezinskoppeling.
• Privévideo's kunnen niet worden gedeeld. Als de maker van een video de videostatus wijzigt van openbaar naar privé nadat je de video hebt gedeeld in een bericht, is de video niet beschikbaar en kun je deze niet meer bekijken.
• Content gemaakt buiten TikTok kan niet worden gedeeld in een direct bericht.
• Je kunt kiezen wie je directe berichten kan sturen in je Privacy-instellingen.
Onthoud dat als je je instelling voor directe berichten wijzigt naar Niemand, je geen directe berichten meer kunt ontvangen. Je hebt nog wel toegang tot je berichtengeschiedenis in je Inbox, maar je kunt in die gesprekken geen nieuwe directe berichten meer ontvangen.


Je directe berichten bekijken


Zo bekijk je al je directe berichten op TikTok:
1. Tik op Inbox onderin je scherm.
2. Directe berichten worden weergegeven onder Berichten met het meeste recente bericht bovenaan.
3. Om een compleet gesprek te bekijken, tik je op de chat die je wilt bekijken.

Een direct bericht sturen


Zo stuur je een direct bericht naar iemand op TikTok:
1. Tik op Inbox onderin je scherm.
2. Vanaf hier:
༚ Als je recente berichten hebt, tik dan op een naam onder Berichten om een direct bericht te sturen.
༚ Als je iemand volgt en diegene jou ook volgt, tik dan op het direct-berichtpictogram rechtsboven en vervolgens op de naam van de persoon om een direct bericht te sturen.
༚ Je kunt de afleverstatus van je bericht bekijken en zien of de ander het gelezen heeft.
༚ Je kunt een mislukt bericht opnieuw sturen.
Ook kun je, als je iemand volgt en deze je terugvolgt, naar het Profiel van deze persoon gaan en op Bericht tikken om een direct bericht te sturen.
Opmerking: je kunt geen direct bericht sturen naar iemand die jou volgt als diegene de privacyinstelling voor directe berichten op Niemand heeft ingesteld.


Content delen via een direct bericht


Zo stuur je een TikTok-video via een direct bericht:
1. Tik op hetdeelpictogram rechts van de video die je wilt delen.
2. Vanaf hier:
༚ Tik onder Versturen naar op de profielfoto van de gebruiker met wie je wilt delen.
༚ Tik op TikTok-vrienden en vervolgens op de cirkel naast degene met wie je wilt delen.
Je kunt meerdere personen selecteren om mee te delen.
3. Voer een optioneel bericht in en tik op Versturen.
Opmerking: privévideo's kunnen niet worden gedeeld. Als de maker van de video de videostatus wijzigt van openbaar naar privé nadat je de video hebt gedeeld in een bericht, is de video niet beschikbaar en kun je deze niet bekijken.

Zo deel je een effect, hashtag of geluid:
1. Zoek het effect, de hashtag of het geluid dat je wilt delen.
༚ Tik om te zoeken op het zoekpictogram rechtsboven in het scherm en voer op de zoekbalk in wat je zoekt.
༚ Je kunt ook rechtstreeks vanuit een video op een effect, hashtag of geluid tikken om te delen.
2. Tik op het deelpictogram rechtsboven.
3. Vanaf hier:
༚ Tik onder Versturen naar op de profielfoto van de gebruiker met wie je wilt delen.
༚ Tik op TikTok-vrienden en vervolgens op de cirkel naast degene met wie je wilt delen.
Je kunt meerdere personen selecteren om mee te delen.
4. Voer een optioneel bericht in en tik op Versturen.


Directe berichten beheren


Je kunt meldingen voor een gesprek verwijderen of dempen via je berichtenlijst. Als je een gesprek verwijdert, wordt het alleen voor jezelf verwijderd. De persoon aan wie je de berichten hebt gestuurd, kan ze nog steeds zien.

Zo verwijder je een gesprek:
1. Tik op Inbox onderin je scherm.
2. Onder Berichten:
༚ Op iOS-apparaten: veeg naar links op een gesprek en tik op Verwijderen.
༚ Op Android-apparaten: houd het gesprek ingedrukt en tik op Verwijderen.

Zo demp je meldingen van directe berichten:
1. Tik op Inbox onderin je scherm.
2. Onder Berichten:
༚ Op iOS-apparaten: veeg naar links op een gesprek en tik op Meer. Tik vervolgens op Dempen om geen meldingen meer te ontvangen.
༚ Op Android-apparaten: houd het gesprek ingedrukt en tik op Dempen om geen meldingen meer te ontvangen.
of, om meldingen rechtstreeks vanuit een gesprek te dempen:
༚ Tik op het driestippenpictogram rechtsboven het gesprek en tik vervolgens op het schakelaarpictogram naast Meldingen dempen om ze in of uit te schakelen.
Zo meld je een gesprek of blokker je iemand:
Directe berichten blokkeren. Als je een bericht ontvangt waarvan je denkt dat het ingaat tegen onze Communityrichtlijnen, dan moedigen we je aan dit aan ons te melden.
Iemand blokkeren op TikTok. Je kunt iemand ook blokkeren, zodat deze persoon je geen directe berichten kan sturen en je video's op TikTok niet kan bekijken.


Privacyinstellingen voor directe berichten beheren


Zo schakel je directe berichten in of wijzig je wie je directe berichten kan sturen:
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het 3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Privacy en vervolgens op Directe berichten.
5. Kies wie je toestemming wilt geven om je directe berichten te sturen.
Onthoud dat als je je instelling voor directe berichten wijzigt naar Niemand, je geen directe berichten meer kunt ontvangen. Je hebt nog wel toegang tot je berichtengeschiedenis in je Inbox, maar je kunt in die gesprekken geen nieuwe directe berichten meer ontvangen.


Leesbevestigingen in- of uitschakelen


Met leesbevestigingen kun je zien of iemand je directe bericht heeft gelezen en andersom.

Zo schakel je leesbevestigingen in of uit:
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het 3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Privacy en vervolgens op Directe berichten.
5. Tik onder Berichtvoorkeuren op het schakelaarpictogram naast Leesbevestigingen om ze in of uit te schakelen.
Opmerking: de ander weet alleen wanneer je zijn/haar berichten hebt gelezen als jullie beiden leesbevestigingen inschakelen.


Gemarkeerde of gemelde directe berichten


Als je geen direct bericht kunt sturen op TikTok, kan dat zijn omdat je content of bericht gemarkeerd of gemeld is, of omdat je account tijdelijk geschorst is.

Onze Communityrichtlijnen geven richtlijnen over wat wel en niet is toegestaan op TikTok om een gastvrije, veilige en onderhoudende ervaring te bevorderen. Als een direct bericht inhoud bevat die in strijd is met onze Community richtlijnen, kan het automatisch verwijderd worden of gemarkeerd worden voor extra controle door ons Veiligheidsteam.

Als een direct bericht onze Communityrichtlijnen schendt, kunnen we:
• Een waarschuwing in de app sturen de eerste keer dat je content onze Communityrichtlijnen schendt.
• Permanent je account blokkeren als de schending onder het nultolerantiebeleid valt. We kunnen ook een apparaat blokkeren om te voorkomen dat nieuwe accounts worden aangemaakt.
• Je account schorsen en geen mogelijkheid meer te geven om directe berichten te sturen gedurende een bepaalde tijd (gewoonlijk 24 tot 48 uur), afhankelijk van de ernst van de schending en eerdere schendingen.
• Je account beperken tot alleen kijken (gewoonlijk 72 uur tot een week). Dat betekent dat je account geen directe berichten kan sturen.
• Je laten weten dat je account permanent kan worden geblokkeerd na meerdere schendingen. Dat betekent dat als het gedrag blijft bestaan, het account permanent wordt geblokkeerd.

Lees meer over contentschendingen en blokkeringen en een direct bericht melden.

Opmerking: directe berichten op TikTok zijn versleuteld in opslag en bij verzending. End-to-end versleuteling is momenteel niet beschikbaar. We hechten er veel belang aan dat onze jongere gebruikers standaard een veilige ervaring hebben op TikTok. Zoals veel bedrijven behouden we de mogelijkheid om gebruikersgegevens te ontsleutelen in antwoord op een geldige juridische procedure en om onze Communityrichtlijnen te handhaven. Ook publiceren we regelmatig Transparantierapporten om inzicht in dit werk te geven. We houden interne controles om zeker te zijn dat alleen personeel met de juiste bevoegdheid en een aangetoonde noodzaak om werk uit te voeren toegang heeft tot bepaalde ontsleutelde gegevens zoals contactgegevens of directe berichten.


Was dit nuttig?