Directe berichten

Naar een onderdeel springen


Over directe berichten op TikTok  •  Wie kan directe berichten sturen op TikTok  •  Je directe berichten vinden  •  Een direct bericht sturen  •  Stickers gebruiken in een direct bericht   •  Directe berichten verwijderen, dempen en filteren  •  Beheren wie je directe berichten kan sturen  •  Leesstatus in- of uitschakelen  •  Veiligheidsfuncties gebruiken voor directe berichten  •  Waarom je geen directe berichten kunt sturen of ontvangen  •  Een direct bericht melden  •  Iemand blokkeren zodat deze persoon geen direct bericht naar jou kan sturen
Over directe berichten op TikTok


Directe berichten (DM's) helpen je om contact te maken met je vrienden en de community op TikTok. Berichten sturen betekent dat je berichten en TikTok-video's rechtstreeks op TikTok kunt versturen en ontvangen.

Met directe berichten op TikTok kun je
•  TikTok-video's met anderen delen;
•  berichten versturen aan en ontvangen van wederzijds gevolgde vrienden, voorgestelde vrienden en contacten en mensen die je misschien;
•  Privacy-instellingen aanpassen om te bepalen wie je directe berichten kan sturen;
•  meldingsinstellingen aanpassen;
•  accounts en content melden die onze Communityrichtlijnen schenden;
•  zien wie je directe berichten heeft gelezen;
•  zien wie actief is of recent actief was.


Wie kan directe berichten sturen op TikTok


Directe berichten op TikTok is beschikbaar voor:
•  Geregistreerde accounthouders van 16 jaar en ouder. Ouders en voogden van gebruikers van 16 tot 18 jaar kunnen beperkingen op deze functie instellen via Gezinskoppeling.
•  Iedereen die toestemming heeft om een direct bericht naar anderen te sturen. Je kunt in je Privacy-instellingen regelen wie je directe berichten kan sturen.
Onthoud dat als je je instelling voor directe berichten bijwerkt naar Niemand, je geen directe berichten kunt ontvangen. Je hebt nog wel toegang tot je berichtengeschiedenis via je Postvak, maar je kunt in die chats geen nieuwe directe berichten meer ontvangen.


Je directe berichten vinden


Zo bekijk je al je directe berichten op TikTok:

1. Tik onderin de TikTok-app op Postvak .
2. Tik op een naam in de lijst Berichten om naar de chat te gaan.


Een direct bericht sturen


Je kunt content zoals TikTok-video's, effecten, hashtags of geluiden delen via een direct bericht.

Content versturen via een direct bericht:
1. Ga in de TikTok-app naar de video of andere deelbare content, zoals een effect, hashtag of geluid, dat je wilt delen.
  ༚  Om te zoeken, tik je bovenaan je scherm op de knop Zoeken en voer je in de zoekbalk in wat je zoekt.
  ༚  Je kunt ook direct vanuit een video op een effect, hashtag of geluid tikken om dat te delen.
2. Tik op de knop Delen. Voor video's kun je ook de video die je wilt delen, ingedrukt houden.
3. Tik op de profielfoto van de gebruiker met wie je wilt delen. Je kunt meerdere personen selecteren om mee te delen.
4. Voer een optioneel bericht in en tik op Versturen.

Opmerking: privévideo's kunnen niet worden gedeeld. Als de maker van de video de videostatus wijzigt van openbaar naar privé nadat je de video hebt gedeeld in een bericht, is de video niet beschikbaar en kun je deze niet bekijken.

Een direct bericht in een chat versturen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Postvak.
2. Vanaf hier:
  ༚  Als je recente berichten hebt, tik dan op een naam in de lijst Berichten om naar de chat te gaan.
  ༚  Als je iemand volgt en deze volgt je terug, tik dan bovenaan op de knop Direct bericht en tik vervolgens op de naam om een direct bericht te versturen.
3. Typ een bericht. Je kunt ook op de knop Emoji tikken om GIF's, emoji's en stickers te versturen.
4. Tik op de knop Versturen.
Ook kun je, als je iemand volgt en deze je terugvolgt, naar het Profiel van deze persoon gaan en op Bericht tikken om een direct bericht te sturen.

Opmerking: je kunt geen direct bericht versturen naar iemand die jou volgt als diegene de privacyinstelling voor directe berichten op Niemand heeft ingesteld.


Stickers gebruiken in een direct bericht


Zo stuur je stickers in een direct bericht:
1. Ga in de TikTok-app naar de chat in je Inbox.
2. Tik op de Emoji-knop in de berichtbalk.
3. Tik op de knop Stickerwinkel.
4. Kies een sticker die je wilt gebruiken van de tabbladen Videostickers of Stickersets.

Voor videostickers:
  ༚  Tik op een videosticker om deze te sturen in een direct bericht.
  ༚  Tik op de filters bovenaan om te sorteren op de populairste, nieuwste of trending stickers.
  ༚  Om een sticker aan je Favorieten toe te voegen, tik je op de knop Favorieten op de sticker. Tik er nogmaals op om de sticker uit je Favorieten te verwijderen.
  ༚  Om de stickerdetails te bekijken, houd je de sticker ingedrukt. Van hieruit kun je kiezen om alle stickers van de maker te bekijken in het profiel, de originele video te bekijken of de sticker te melden.


Voor stickersets:
  ༚  Tik op Toevoegen om een stickerset op te slaan. De stickerset wordt toegevoegd aan het stickerpaneel en is klaar voor gebruik in een direct bericht.
  ༚  Nadat je een stickerset hebt toegevoegd, tik je op Gebruiken. Je wordt naar het stickerpaneel geleid, waar je een sticker kunt sturen in een direct bericht.
  ༚  Om al je opgeslagen stickersets te bekijken, tik je bovenaan op Toegevoegd. Vanaf hier kun je de stickerset verslepen om de volgorde te wijzigen. Tik op de knop Verwijderen naast de stickerset om deze te verwijderen.

Zo maak je een videosticker in een direct bericht:
1. Ga in de TikTok-app naar een direct bericht in je Inbox.
2. Tik op de Emoji-knop.
3. Tik op de knop Favorieten en vervolgens op de knop Sticker maken.
4. Kies een video op de tabbladen Geliket, Geplaatst of Favorieten.
5. Bewerk de sticker naar behoefte. Je kunt ervoor kiezen om tekst toe te voegen en de video bij te snijden. Tik op Volgende wanneer je klaar bent.
6. Om te kiezen wie je videosticker kan ontdekken en gebruiken in TikTok, schakel je de instelling Toevoegen aan stickerwinkel in of uit.
7. Tik op Sticker maken. Je sticker wordt toegevoegd aan het tabblad Favorieten in je directe berichten en is klaar voor gebruik. Om de sticker te verwijderen uit je favorieten, houd je de sticker ingedrukt en tik je op Verwijderen.

Alle stickers die je maakt, zijn ook beschikbaar via je profiel, waar je ze kunt sturen in een direct bericht, de oorspronkelijke video kunt bekijken, ze kunt toevoegen aan de stickerwinkel of ze kunt verwijderen. Lees meer over stickers op TikTok.


Directe berichten verwijderen, dempen en filteren


Een chat verwijderen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Postvak.
2. Onder Berichten:
  ༚  Op een iOS-apparaat veeg je naar links op een chat en tik je op Verwijder.
  ༚  Op een Android-apparaat houd je een chat ingedrukt en tik je op Verwijderen.

Een enkel direct bericht verwijderen:
1. Ga naar de chat in je Postvak.
2. Houd het directe bericht ingedrukt en tik vervolgens op Verwijderen.
Onthoud dat als je een chat of direct bericht verwijdert, je het alleen voor jou verwijdert. De persoon aan wie je de berichten hebt gestuurd, kan ze nog steeds zien.

Zo demp je meldingen van directe berichten:
1. Tik onderaan je scherm in de TikTok-app op Postvak.
2. Onder Berichten:
  ༚  Op een iOS-apparaat veeg je naar links op een chat en tik je op Meer. Tik vervolgens op Dempen om geen meldingen meer te ontvangen.
  ༚  Op een Android-apparaat houd je een chat ingedrukt en tik je op Dempen om geen meldingen meer te ontvangen.
Of, als je meldingen rechtstreeks vanuit een chat wilt dempen:
  ༚  Tik bovenaan de chat op de knop Meer opties en schakel vervolgens de instelling Meldingen dempen in of uit.

Directe berichten filteren:
1. Tik onderin de TikTok-app op Postvak.
2. Tik op Berichtverzoeken en tik vervolgens op de knop Instellingen.
3. Kies je filtervoorkeuren:
  ༚  Gefilterde verzoeken: filter berichten die van onveilige bronnen lijken te komen. Zodra je deze berichten accepteert, verschijnen ze in je Postvak.
  ༚  Zakelijke berichten altijd toestaan: ontvang berichten van TikTok Creator Marketplace-merken. Ze kunnen je maximaal 3 berichten sturen totdat je hun verzoeken accepteert.


Beheren wie je directe berichten kan sturen


Zo schakel je directe berichten in of wijzig je wie je directe berichten kan sturen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Privacy.
5. Tik op Directe berichten, vervolgens op Directe berichtenen kies wie je wilt toestaan om je directe berichten te sturen. Denk eraan dat niet al deze instellingen voor iedereen beschikbaar zijn.
  ༚  Iedereen: iedereen kan je een direct bericht sturen. Berichten van wederzijdse vrienden en mensen die je volgt, verschijnen in je Postvak. Berichten van mensen die je niet volgt, verschijnen in Berichtverzoeken. Je kunt deze berichten accepteren, verwijderen of melden.
  ༚  Voorgestelde vrienden: gematchte vrienden, waaronder gesynchroniseerde Facebook-vrienden en telefooncontacten en volgers die jij ook volgt, kunnen je een direct bericht sturen.
  ༚  Volgers die jij ook volgt en mensen aan wie je berichten stuurt: iedereen die jou volgt en die jij ook volgt en mensen aan wie je berichten hebt gestuurd, kunnen je een direct bericht sturen.
  ༚  Niemand: je kunt van niemand directe berichten ontvangen. Denk eraan dat als je de instelling voor directe berichten wijzigt naar Niemand, je geen directe berichten meer kunt ontvangen. Je hebt nog wel toegang tot je berichtengeschiedenis via je Postvak, maar je kunt in die chats geen nieuwe directe berichten meer ontvangen.


Leesstatus in- of uitschakelen


Met leesstatus kun je zien of iemand je directe bericht heeft gelezen en andersom.

Leesstatus in- of uitschakelen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Privacy en vervolgens op Directe berichten.
5. Schakel de instelling Leesstatus in of uit. Voor gebruikers van 18 jaar en ouder is de instelling standaard ingeschakeld.

Opmerking: de ander weet alleen wanneer je zijn/haar bericht hebt gelezen als jullie beiden leesstatus hebben ingeschakeld.


Veiligheidsfuncties gebruiken voor directe berichten


Er zijn verschillende veiligheidsfuncties voor directe berichten om ervoor te zorgen dat berichten voldoen aan onze Communityrichtlijnen en om je de mogelijkheid te geven ongewenste berichten te melden of iemand te blokkeren voor het sturen van berichten.


Waarom je geen directe berichten kunt sturen of ontvangen


Als je geen direct bericht kunt versturen of ontvangen op TikTok, kan dat zijn omdat je content of bericht gemarkeerd of gemeld is, of omdat je account tijdelijk geschorst is.

Onze Communityrichtlijnen geven richtlijnen over wat wel en niet is toegestaan op TikTok om een gastvrije, veilige en onderhoudende ervaring te bevorderen. Als een direct bericht content bevat dat onze Communityrichtlijnen schendt, kan het automatisch geblokkeerd worden of, indien gemeld, gemarkeerd worden voor extra controle door ons Veiligheidsteam.

Als een direct bericht onze Communityrichtlijnen schendt, kunnen we:
•  Een waarschuwing in de app sturen de eerste keer dat je content onze Communityrichtlijnen schendt.
•  Permanent je account blokkeren als het directe bericht een nultolerantiebeleid schendt. We kunnen ook een apparaat blokkeren om te voorkomen dat nieuwe accounts worden aangemaakt.
•  Je account schorsen en geen mogelijkheid meer te geven om directe berichten te sturen gedurende een bepaalde tijd (meestal 24 tot 48 uur), afhankelijk van de ernst van de schending en eerdere schendingen.
•  Je account beperken tot alleen kijken (meestal tussen 72 uur en een week). Dat betekent dat je account geen directe berichten kan sturen.
•  Je laten weten dat je account permanent kan worden geblokkeerd na meerdere schendingen. Dat betekent dat als het gedrag blijft bestaan, het account permanent wordt geblokkeerd.
Lees meer over contentschendingen en blokkeringen.


Een direct bericht melden


Als je een bericht ontvangt waarvan je denkt dat het ingaat tegen onze Communityrichtlijnen, dan moedigen we je aan dit aan ons te melden.

Een direct bericht melden:
1. Tik onderin de TikTok-app op Postvak .
2. Onder Berichten:
  ༚  Op een iOS-apparaat veeg je naar links op een chat, tik je op Meld en volg je de aanwezige instructies.
  ༚  Op een Android-apparaat houd je een chat ingedrukt, tik je op Melden en volg je de aanwezige instructies.
3. (Optioneel) Tik op een chat voor meer meldingsopties:
  ༚  Tik bovenaan op de knop Melden en volg de instructies om te melden.
  ༚  Tik bovenaan op de knop Meer opties, selecteer vervolgens Melden en volg de aanwezige instructies.
  ༚  Houd een direct bericht ingedrukt, selecteer vervolgens Melden en volg de aanwezige instructies.
  ༚  Tik op de banner onderaan het scherm in een nieuwe chat op Melden en volg de aanwezige instructies.


Iemand blokkeren voor het sturen van een direct bericht


Je kunt iemand blokkeren, zodat deze persoon je geen directe berichten kan sturen en je video's op TikTok niet kan bekijken.

Iemand in je Postvak blokkeren:
1. Tik onderin de TikTok-app op Postvak.
2. Onder Berichten:
  ༚  Op een iOS-apparaat veeg je naar links op een chat, tik je op Meer en vervolgens op Blokkeer.
  ༚  Op een Android-apparaat houd je een chat ingedrukt en tik je op Blokkeren.
3. Tik op Blokkeren om te bevestigen.
Of,
1. Ga naar het directe bericht.
2. Tik bovenaan op de knop Meer opties.
3. Schakel de instelling Blokkeren in.
4. Tik op Blokkeren om te bevestigen.

Opmerking: er verschijnt een knop Blokkeren naast geblokkeerde berichten.

Opmerking: directe berichten op TikTok zijn versleuteld in opslag en bij verzending. End-to-end versleuteling is momenteel niet beschikbaar. We hechten er veel belang aan dat onze jongere gebruikers standaard een veilige ervaring hebben op TikTok. Zoals veel bedrijven behouden we de mogelijkheid om gebruikersgegevens te ontsleutelen in antwoord op een geldige juridische procedure en om onze Communityrichtlijnen te handhaven. Ook publiceren we regelmatig Transparantierapporten om inzicht in dit werk te geven. We houden interne controles om zeker te zijn dat alleen personeel met de juiste bevoegdheid en een aangetoonde noodzaak om werk uit te voeren, toegang heeft tot bepaalde ontsleutelde gegevens zoals contactgegevens of directe berichten.

Was dit nuttig?