Directe berichten

Naar een onderdeel springen


Over directe berichten  •  Een direct bericht sturen  •  Content delen via een direct bericht  •  Naar je directe berichten gaan  •  Gesprekken via directe berichten beheren  •  Privacyinstellingen wijzigen


Over directe berichten op TikTok


Met directe berichten kun je een bericht naar iemand anders op TikTok sturen.

Enkele dingen die je moet weten over directe berichten:
• Directe berichten op TikTok zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde accounthouders van 16 jaar en ouder. Ouders en verzorgers kunnen beperkingen op deze functie instellen via Family Pairing. Lees meer over Family Pairing.
• Privévideo's kunnen niet worden gedeeld. Als de maker van een video de videostatus wijzigt van openbaar naar privé nadat je de video hebt gedeeld in een bericht, is de video niet beschikbaar en kun je deze niet meer bekijken.
• Je kunt kiezen wie je directe berichten kan sturen in je
Privacyinstellingen.
Onthoud dat als je je instelling voor directe berichten wijzigt naar
Niemand, je geen directe berichten kunt ontvangen. Je hebt nog wel toegang tot je gespreksgeschiedenis via het onderdeel Directe berichten van je inbox, maar je kunt in die gesprekken geen nieuwe directe berichten meer ontvangen.


Een direct bericht sturen


Zo stuur je een direct bericht naar iemand op TikTok:
1. Tik op Inbox onderin je scherm.
2. Tik op het
vliegtuigpictogram rechtsboven in je inbox.
3. Van hieruit:
   ༚ Als je iemand volgt en deze persoon je terugvolgt, kun je op de naam tikken om een direct bericht te sturen.
   ༚ Als je iemand volgt en deze persoon je niet terugvolgt, tik dan op het
+-pictogram rechtsboven en vervolgens op de naam om een direct bericht te sturen.
Als je iemand volgt op TikTok en deze persoon je terugvolgt, kun je ook een direct bericht sturen door naar diens profiel te gaan en op
Bericht te tikken.


Content delen via een direct bericht


Zo deel je een op TikTok geplaatste video:
1. Tik op het pijlpictogram rechts van de video die je wilt delen.
2. Van hieruit:
   ༚ Tik onder
Versturen naar op de profielfoto van de gebruiker waarmee je wilt delen.
   ༚ Tik onder
Delen op op Bericht. Tik vervolgens op de cirkel naast de degene met wie je de video wilt delen en tik op  Versturen. Je kunt meerdere personen selecteren om mee te delen.
Opmerking: privévideo's kunnen niet worden gedeeld. Als de maker van de video de videostatus wijzigt van openbaar naar privé nadat je de video hebt gedeeld in een bericht, is de video niet beschikbaar en kun je deze niet bekijken.

Zo deel je een effect, hashtag of geluid:
1. Zoek het effect, de hashtag of het geluid dat je wilt delen.
   ༚ Tik om te zoeken op
Ontdekken onderin het scherm en voer op de zoekbalk in wat je zoekt.
   ༚ Je kunt ook rechtstreeks vanuit een video op een effect, hashtag of geluid tikken om dit te delen.
2. Tik op de pijl rechtsboven.
3. Van hieruit:
   ༚ Tik onder
Versturen naar op de profielfoto van de gebruiker waarmee je wilt delen.
   ༚ Tik onder
Delen op op Bericht. Tik vervolgens op de cirkel naast de degene met wie je de video wilt delen en tik op Versturen. Je kunt meerdere personen selecteren om mee te delen.


Naar je directe berichten gaan


1. Tik op Inbox onderin je scherm.
2. Tik op het vliegtuigpictogram rechtsboven in je inbox.


Gesprekken via directe berichten beheren


Zo verwijder of demp je een gesprek:
Je kunt meldingen voor een gesprek verwijderen of dempen via je berichtenlijst. Als je een gesprek verwijdert, wordt het alleen voor jezelf verwijderd. De persoon aan wie je de berichten hebt gestuurd, kan ze nog steeds zien.
1. Tik op Inbox onderin je scherm.
2. Tik op het
vliegtuigpictogram rechtsboven in je inbox.
3. Veeg naar links (iOS) of druk lang (Android) en tik op
Verwijderen om het gesprek te verwijderen of op Dempen om geen meldingen meer te krijgen.

Je kunt een gesprek ook dempen door op een gebruikersnaam of profielfoto te tikken vanuit je lijst met directe berichten en vervolgens op het
3-stippenpictogram rechtsboven. Tik op het schakelaarpictogram naast Meldingen dempen om dit in of uit te schakelen.

Zo meldt je een gesprek of blokkeer je iemand:
• Directe berichten melden. Als je een bericht ontvangt dat ingaat tegen onze
Communityrichtlijnen, dan moedigen we je aan dit aan ons te melden. Meer informatie over een direct bericht melden.
• Iemand blokkeren op TikTok. Je kunt iemand ook blokkeren, zodat deze persoon je geen directe berichten kan sturen en je video's op TikTok niet kan bekijken. Leer 
iemand blokkeren op TikTok.


Privacyinstellingen voor directe berichten wijzigen


Zo wijzig je wie je directe berichten kan sturen:

1. Tik rechtsonder op Profiel om naar je profiel te gaan.
2. Tik op het
pictogram met 3 lijnen rechtsboven om naar de instellingen te gaan.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op
Privacy en vervolgens op Directe berichten.
5. Kies wie je toestemming wilt geven om je directe berichten te sturen.
Onthoud dat als je je instelling voor directe berichten wijzigt naar
Niemand, je geen directe berichten meer kunt ontvangen. Je hebt nog wel toegang tot je gespreksgeschiedenis via het onderdeel Directe berichten van je inbox, maar je kunt geen nieuwe directe berichten meer ontvangen in die gesprekken.


Was dit nuttig?