Directe berichten

Naar een onderdeel springen


Over directe berichten op TikTok  •  Wie kan directe berichten sturen op TikTok  •  Je directe berichten vinden  •  Een direct bericht sturen  •  Stickers gebruiken in een direct bericht   •  Directe berichten verwijderen, dempen en filteren  •  Beheren wie je directe berichten kan sturen  •  Leesstatus in- of uitschakelen  •  Veiligheidsfuncties gebruiken voor directe berichten  •  Waarom je geen directe berichten kunt sturen of ontvangen  •  Een direct bericht melden  •  Iemand blokkeren zodat deze persoon geen direct bericht naar jou kan sturen 


Over directe berichten op TikTok


Directe berichten (DM's) helpen je om contact te maken met je vrienden en de community op TikTok. Berichten sturen betekent dat je berichten en TikTok-video's rechtstreeks op TikTok kunt versturen en ontvangen.

Met directe berichten op TikTok kun je
•  TikTok-video's met anderen delen;
•  berichten versturen aan en ontvangen van wederzijds gevolgde vrienden, voorgestelde vrienden en contacten en mensen die je misschien;
•  Privacy-instellingen aanpassen om te bepalen wie je directe berichten kan sturen;
•  meldingsinstellingen aanpassen;
•  accounts en content melden die onze Communityrichtlijnen schenden;
•  zien wie je directe berichten heeft gelezen;
•  zien wie actief is of recent actief was.


Wie kan directe berichten sturen op TikTok


Directe berichten op TikTok is beschikbaar voor:
•  Geregistreerde accounthouders van 16 jaar en ouder. Ouders en voogden van gebruikers van 16 tot 18 jaar kunnen beperkingen op deze functie instellen via Gezinskoppeling.
•  Iedereen die toestemming heeft om een direct bericht naar anderen te sturen. Je kunt in je
Privacy-instellingen regelen wie je directe berichten kan sturen.
Onthoud dat als je je instelling voor directe berichten bijwerkt naar
Niemand, je geen directe berichten kunt ontvangen. Je hebt nog wel toegang tot je berichtengeschiedenis via je Postvak, maar je kunt in die chats geen nieuwe directe berichten meer ontvangen.


Je directe berichten vinden


Zo bekijk je al je directe berichten op TikTok:

1. Tik onderin de TikTok-app op
Postvak .
2. Tik op een naam in de lijst
Berichten om naar de chat te gaan.


Een direct bericht sturen


Je kunt content zoals TikTok-video's, effecten, hashtags of geluiden delen via een direct bericht.

Content versturen via een direct bericht:
1. Ga in de TikTok-app naar de video of andere deelbare content, zoals een effect, hashtag of geluid, dat je wilt delen.
   ༚  Om te zoeken, tik je bovenaan je scherm op de knop
Zoeken en voer je in de zoekbalk in wat je zoekt.
   ༚  Als je iemand volgt en diegene je terugvolgt, tik dan bovenaan op de knop
Chat en tik vervolgens op de naam om naar de chat te gaan.
2. Tik op de knop
Delen. Voor video's kun je ook de video die je wilt delen, ingedrukt houden.
3. Tik op de profielfoto van de gebruiker met wie je wilt delen. Je kunt meerdere personen selecteren om mee te delen.
4. Voer een optioneel bericht in en tik op
Versturen.

Opmerking: privévideo's kunnen niet worden gedeeld. Als de maker van de video de videostatus wijzigt van openbaar naar privé nadat je de video hebt gedeeld in een bericht, is de video niet beschikbaar en kun je deze niet bekijken.

Een direct bericht in een chat versturen:
1. Tik onderin de TikTok-app op
Postvak.
2. Vanaf hier:
   ༚  Als je recente berichten hebt, tik dan op een naam in de lijst
Berichten om naar de chat te gaan.
   ༚  Als je iemand volgt en deze jou ook volgt, tik dan bovenaan op de knop
Direct bericht en tik vervolgens op de naam van die perso