Accounts van overheden, politici en politieke partijen

Naar een onderdeel springen

Over accounts van overheden, politici en politieke partijenWat wordt beschouwd als een account van een overheid, politicus of politieke partij (AOPPP)?Welke beperkingen gelden voor een AOPPP? Een verificatiebadge krijgen voor je accountOndersteuning krijgen met je account
Over accounts van overheden, politici en politieke partijen


TikTok is een entertainmentplatform waar dagelijks miljoenen mensen komen om onderhoudende, vrolijke content te bekijken, te delen en te maken. Een deel van deze content betreft actuele gebeurtenissen bij verkiezingen en politieke kwesties. Onze prioriteit in deze ruimte is ervoor te zorgen dat we schadelijke desinformatie van het platform weren en ervoor zorgen dat onze community een positieve en uitnodigende ervaring heeft. Daarom classificeren we relevante politieke TikTok-accounts als een account van een overheid, politicus of politieke partij (AOPPP) en passen we een aantal beleidsregels toe die misbruik van bepaalde functies helpen voorkomen.


Wat wordt beschouwd als een account van een overheid, politicus of politieke partij (AOPPP)?


1. Door de nationale/federale overheid geleide entiteiten zoals agentschappen/ministeries/kantoren
2. Overheidsentiteiten op staats-, provinciaal en lokaal niveau
3. Kandidaten en gekozen ambtenaren op nationaal/federaal niveau
4. Overheidsfunctionarissen op nationaal/federaal niveau, zoals kabinetsministers en ambassadeurs
5. Officiële woordvoerder of hoger staflid van een kandidaat op nationaal/statelijk niveau of van een verkozen/benoemde ambtenaar. Voorbeelden zijn stafchef, campagnedirecteur of digitaal directeur.
6. Officiële woordvoerder, hoger staflid of leidinggevende van een politieke partij. Voorbeelden zijn partijvoorzitter of financieel directeur.
7. Politieke partijen
8. Leden van koninklijke families met een officiële regeringsfunctie
9. Politieke jongerenverenigingen (voor de belangrijkste politieke partijen, volgens het regionale overheidsbeleid)
10. Voormalige staatshoofden / regeringsleiders
11. Politieke actiecomités (PAC's) of landspecifieke equivalenten daarvan
12. Kandidaten en verkozen ambtenaren op staats-, provinciaal en lokaal niveau, zoals bepaald door regionaal overheidsbeleid op basis van marktfactoren
13. Overheidsfunctionarissen op staats-, provinciaal en lokaal niveau, zoals bepaald door regionaal overheidsbeleid op basis van marktfactoren


Welke beperkingen gelden voor een AOPPP?


Als je account is aangemerkt als AOPPP, zijn de volgende functies niet beschikbaar voor je:

Stimuleringsprogramma's en verdienfuncties voor makers
AOPPP's komen niet in aanmerking voor deelname aan stimuleringsprogramma's of het gebruik van verdienfuncties voor TikTok-makers op het platform. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, fooien, e-commerce, Creator Marketplace en het TikTok-makersfonds. In de praktijk betekent dit dat AOPPP's grotendeels geen geld kunnen geven of ontvangen via de verdienfuncties van TikTok.

Adverteren
TikTok heeft politieke advertenties reeds lang verboden, waaronder betaalde advertenties en makers die betaald worden om politieke merkcontent te maken. Hieronder valt het gebruik van promotiemiddelen die op het platform beschikbaar zijn, zoals Promotie en TikTok Shop. Naast ons beleid inzake politieke advertentiecontent leggen we ook op accountniveau verbodsbepalingen op. Dat betekent dat we de toegang tot advertentiefuncties uitschakelen voor accounts die we identificeren als behorend tot politici en politieke partijen.
We erkennen dat er gelegenheden zullen zijn waarbij officiële overheidsorganisaties reden kunnen hebben om te adverteren op TikTok, bijvoorbeeld om volksgezondheidsinitiatieven zoals COVID-19-boosterprogramma's te promoten. We blijven overheidsorganisaties toestaan om onder beperkte omstandigheden te adverteren en ze zijn verplicht om met een TikTok-vertegenwoordiger te werken.

Fondsenwerving voor (verkiezings)campagnes
Net zoals politieke advertenties niet passen bij ons doel om van TikTok een plek te maken die mensen samenbrengt, geldt dit ook voor fondsenwerving voor campagnes. Het werven van fondsen voor campagnes door AOPPP's is niet toegestaan op het platform. Dat omvat content zoals een video van een politicus waarin om donaties wordt gevraagd, of een politieke partij die mensen naar een donatiepagina op hun website leidt.

Muziek
AOPPP's zijn beperkt tot het gebruik van de